Influence of natural and anthropogenic factors on the formation of dangerous situations landslides, floods (on the example of the upper course of the Dniester river)

Authors

  • Vadim Lyalko Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • Aleksandr Аpostolov Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • Lesia Yelistratova Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36023/ujrs.2017.15.112

Keywords:

landslides, floods, sediments, remote earth exploration methods, digital relief model DEM, SRTM, Dniester

Abstract

The main natural hydrological and meteorological and geomorphological factors and the influence of human anthropogenic activity on the components of the environment are described and analyzed. In the aggregate, the formation of dangerous situations: landslides, floods (on the example of the upper course of the Dniester River are the determining factors).

References

Адаменко О. Про причини та наслідки паводків у долині Дністра / О. Адаменко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2014. — Випуск 48. — С. 141–149.

Бойко В. М. Визначний дощовий паводок на річках Закарпаття в листопаді 1998 р. / В. М. Бойко , М. І. Кульбіда, М. М. Сусідко // Наукові праці УкрНДГМІ. — 1999. — Вип.247. — С. 91–101.

Гопченко, Є. Д. Гідрологічні розрахунки: підручник / Є. Д. Гопченко, Н. С. Лобода, В. А. Овчарук. — Одеса : ТЕС, 2014. — 484 с.

Гостюк З. В. Особливості проходження і наслідки катастрофічних паводків на території Косівського району в 2008 і 2010 роках / З. В. Гостюк // Проблеми гірського ландшафтознавства. — 2014. — Випуск 1. — С. 35–40.

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення: ДБН В.1.1397 [Чинний від 1997.01.07]. — К.: Держбуд України, 2010. — 41 с. (Національний стандарт України).

Інженерний захист територій, будинків, будівель та споруд від зсувів та обвалів. ДСТУН Б В.1.1XX:201Х [Проект, перша редакція], ДП НДІБК [Електронний ресурс] — Режим доступу: .http://www.niisk.com/images/5689.pdf.pdf. — Назва з екрану.

Клімат України / Бабіченко В. М., Дячук В. А. (ред). [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/505868. — Назва з екрану.

Клімат України: у минулому... і майбутньому? / М. І. Кульбіда, М. Б. Барабаш, Л. О. Єлістратова, Т. І. Адаменко, Н. П. Гребенюк, О. Г. Татарчук, Т. В. Корж; за ред. М. І. Кульбіди, М. Б. Барабаш. — К.: Сталь, 2009. — 234 с.

Комплексная аппаратурно-автоматизированная обработка аэрокосмической информации для решения геологических задач. Методические рекомендации / Зятькова Л. К., Дементьев В. Н., Пяткин В. П. и др. Отв. редактор д. г.-м. н. В. Н. Шарапов. — Новосибирск. — Издание ИГиГ СО АН СССР, 1986. — 152 с.

Лук’янець О. І. Річки Правобережжя Прип’яті в періоди високої водності: повторюваність дощових паводків та особливості гідрологічного режиму/ О. І. Лук’янець, М. М. Сусідко // Наук. праці УкрНДГМІ. — 1999. — Вип. 247. — С.136–143.

Лялько В. І. Експресоцінка ерозійнонебезпечних ділянок ґрунтового покриву на території України з використанням даних дистанційного зондування Землі з врахуванням кліматичних факторів та рослинності / В. І. Лялько, Л. О. Єлістратова, О. А. Апостолов, А. Я. Ходоровський, В. М. Чехній // Доповіді НАН України, 2018, No 3. – С. 87-94.

Лялько В. І. Аналіз ґрунтовоерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дистанційного зондування Землі / В. І. Лялько, Л. О. Єлістратова, О. А. Апостолов, В. М. Чехній // — Вісн. НАН України, 2017, No 10. — С. 34–41.

Мартазинова В. Ф. Изменение крупномасштабной атмосферной циркуляции на протяжении ХХ века и ее влияние на погодные условия и региональную циркуляцию воздуха в Украине / В. Ф. Мартазинова, Е. К. Иванова, Д. Ю.Чайка // Геофиз. журн. — 2006. — No1. Т. 28. — С. 51–60.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році [Електроний ресурс] // — Режим доступу: http://undicz.dsns.gov.ua/files/2012.pdf. — 23 с. — Назва з екрану.

Овчарук В. А. Особенности формирования паводков теплого периода на реках горного Крыма / В. А. Овчарук, О. М. Прокофьев, Е. И. Тодорова // Вісник Харківського національного університету, 1157, серія “Геологія. Географія. Екологія”, випуск 42, С. 99–106.

Парниковий ефект і зміни клімату в Україні / за ред. акад. В. І. Лялька. — К.: Наукова думка, 2015. — С. 79–160.

Попередні напрацювання по гідроенергетичному та водогосподарському використанню верхньої частини ріки Дністер [Електронний ресурс] // Товариство з обмеженою відповідальністю “ГІДРОТЕХПРОЕКТ“. 2014— 50 с. — Режим доступу: http://www.bukoda.gov.ua/news/voblasniiderzhavniiadministratsiiprezentovanopoperedniproektninapratsyuvannyapogidroen. — Назва з екрану.

Ромащенко М. Водні стихії. Карпатські повені / М. Ромащенко, Д. Савчук. — К.: Аграрна наука, 2002. — 304 с.

Сусідко М. М. Карпати — найбільш паводконебезпечний регіон України / М. М. Сусідко // Матеріали міжнародної конференції “Гори та люди”. — Рахів. — 2002. — Том 2. — С. 158–161.

Сусідко М. М. Паводки в Карпатах — причини їх виникнення та повторюваність / М. М. Сусідко, О. І. Лук’янець // Матеріали міжнародної конференції “Стихійні явища у Карпатах”. — Рахів. — 1999. — С. 316–320.

Сусідко М. М. Районування території України за ступенем гідрологічної небезпеки / М. М. Сусідко, О. І. Лук’янець // Наук. праці УкрНДГМІ, 2004. — Вип. 253. — С. 196–204.

Published

2018-02-11

Issue

Section

Earth observation data applications: Challenges and tasks